L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons Fotografia Juncadella

Durant el darrer any, des de l'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, s'ha estat treballant en l'ordenació, classificació i elaboració de l'inventari del fons Fotografia Juncadella. Aquest important fons documental, que inclou més de 150.000 negatius, més de 10.000 fotografies, més 250 plafons, contactes, diapositives, pel·lícules, publicacions sobre fotografia, informació relacionada amb les mateixes, etc. va ingressar a l'Arxiu Municipal de Súria a través de la donació que en feren el mes de setembre de 2021 Josep Juncadella Masana i la seva família

L’històric establiment surienc Fotografia Juncadella, que Josep Juncadella va regentar durant prop de cinc dècades juntament amb la seva dona, Maria Pilar Gómez, va crear i recollir un volum de material gràfic imprescindible per documentar la història de la vila al llarg del segle XX. A més de les fotografies realitzades pel mateix Josep Juncadella al llarg de la seva llarga vida professional, també s’hi inclouen altres imatges històriques recollides i digitalitzades pel fotògraf surienc i la seva família.

L'establiment Fotografia Juncadella va funcionar entre els anys 1959 i 2000, però la intensa activitat fotogràfica de Josep Juncadella es va iniciar molt abans de l’obertura de la botiga i es va perllongar amb posterioritat. A més dels reportatges familiars i de les fotografies individuals, Josep Juncadella va deixar constància d’esdeveniments institucionals, festes, actes culturals i esportius, successos, vistes urbanes o paisatges naturals amb una clara vocació de cronista públic. També va preservar i recuperar nombroses imatges històriques que probablement s’haurien perdut sense la seva intervenció. Aquesta llarga trajectòria va quedar reflectida en el llibre ‘Súria, els records d’un poble. Fotografia Juncadella (1945-2015)’, publicat l’any 2015 per Josep Juncadella amb el suport de la seva família.

Josep Juncadella també féu donació a l'Ajuntament de Súria de totes les càmeres i material fotogràfic que conservava.

Del fons Fotografia Juncadella se n'ha elaborat un quadre de classificació a partir del material que el conforma. Podeu accedir a l'inventari del fons a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/sites/xam.diba.cat/files/inventari_fons_juncadella.pdf