Finalitza l'actualització de l'Arxiu Municipal de Balsareny

Entre els mesos de gener i desembre d'aquest 2023 han tingut lloc els treballs d'actualització de l’Arxiu Municipal de Balsareny (Bages). La intervenció arxivística, que s’inclou dins el programa de suport al patrimoni documental municipal que desenvolupa la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, l'ha realitzat un arxiver extern amb la supervisió d’un arxiver itinerant de l’OPC.

La Diputació de Barcelona va dur a terme la primera organització de l’arxiu municipal entre els anys 1992 i 1993. Els actuals treballs d’actualització han consistit en el tractament de la documentació municipal generada d'aleshores ençà.

Amb aquesta intervenció, l’arxiu municipal de Balsareny compta amb 391,62 metres lineals de documentació; 3.250 unitats d’instal·lació i 12.768 registres a l’inventari. Actualment ja es troba en procés d’adhesió al programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Amb el tractament, també es pretén facilitar el control, la consulta i la difusió del fons documental, tan a nivell intern com per a la ciutadania.