Castellnou de Bages actualitza el seu Arxiu Municipal

Ha finalitzat recentment la fase d'actualització del tractament dels fons
documentals de l'Arxiu Municipal de Castellnou de Bages. Aquesta millora
s'emmarca dins del Programa de suport al patrimoni documental municipal
dut a terme per la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, amb la col·laboració del consistori
municipal. Com a precedent, l'any 1997, la Diputació va realitzar una
primera fase d'organització. Durant tres mesos s'han condicionat,
classificat i reinstal·lat 100 metres lineals de documentació generada
durant els últims anys; la documentació inventariada s'ha descrit en el
programa informàtic GIAM (Gestió Integral d'Arxius Municipals),
subministrat per la Diputació que facilita la gestió i la consulta de l'Arxiu
Municipal. Tota la documentació s'ha instal·lat en 553 capses, en
prestatgeria fixa. L'actualització ha permès normalitzar i controlar la
documentació produïda en els últims anys per l'Ajuntament, però
sobretot ha de servir per facilitat l'accés i la consulta de forma àgil i
ràpida de tot el fons municipal. Cal destacar que es tracta d'un fons
contemporani, amb una gran varietat tipològica: la documentació més
antiga és de 1835 i es tracta de la sèrie de comptes municipals; altres
sèries importants són els llibres d'actes (1870-2010), el padró d'habitants
(1882-2011), les quintes (1861-2001) i les eleccions (1857-2011).
Aquestes sèries destaquen per la seva antiguitat i continuïtat, i
permeten la reconstrucció de la història recent del municipi des dels
vessants polític, social i econòmic. L'Ajuntament de Castellnou de Bages
ja es troba en procés d'adhesió al Programa de Manteniment de la Xarxa
d'Arxius Municipals que desenvolupa la mateixa Diputació.

1
1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment