Apunts

13 Ajuntaments reben formació en arxius

El personal de suport de 13 ajuntaments de la província de Barcelona ha rebut  formació en el programari informàtic GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipals) que permet la gestió dels seus arxius municipals. Aquests ajuntaments formen part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Sant Vicenç de Torelló reintegra a Torelló uns comptes centenaris

La Junta de Govern Local de Sant Vicenç de Torelló va acordar retornar dos  expedients del període 1886-1888 sobre el compte general de l’Ajuntament de Torelló. El retorn es va fer efectiu el 1 d’octubre d’enguany. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 192 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

 Els comptes van ser revisats per la Diputació de Barcelona segons la Reial Ordre de 19 de novembre de 1900.

FINALITZA L’ACTUALITZACIÓ DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BEGUES

Ha finalitzat l’actualització de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Begues. A banda de la revisió i tractament de tot el fons documental municipal, cal destacar el canvi d’ubicació de l’arxiu en les noves instal·lacions de l’edifici municipal conegut com La Nau.

La intervenció arxivística s’inclou dins el Programa de suport al patrimoni documental municipal que desenvolupa l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.