Entre els documents de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal... Guerra i fam durant la Primera Guerra Carlina

Coincidint amb la sortida del nou butlletí municipal de l'Ajuntament de Castellbisbal, on a cada número difonem un dels documents de l'arxiu municipal, us adjuntem el document que difonem en el número de desembre-gener.

Podeu consultar-lo en el document adjunt en format PDF

Identificació del document:

CAT AMCAS 6985 (lligall)

Sol·licitud formulada pel batlle de Castellbisbal a la comandància de les tropes carlines per tal que es modifiqui el pagament de les reials contribucions, a causa de les males collites i de la impossibilitat de cobrar les contribucions als propietaris agraris.

Castellbisbal, 1839 setembre 16

Anàlisi del document i del seu context històric:

La guerra normalment ha estat relacionada amb la fam, i més si coincidia amb un any dolent en les collites. Aquests són alguns dels aspectes que ens mostra el document que analitzem i que forma part del fons de l’Ajuntament de Castellbisbal.

Entre els anys 1833 i 1840 Catalunya, igual que diverses regions d’Espanya, va ser escenari d’una guerra civil que va enfrontar els partidaris del liberalisme, que donaven suport a la reina Isabel II (filla de Ferran VII), i els partidaris del manteniment de l’antic règim, representat per Carles V (germà de Ferran VII). Castellbisbal se situa en un punt de comunicació fonamental per a les tropes liberals i les carlistes. De fet, zones con els Arenys seran testimoni d’incursions de bandes armades que donaren suport al carlisme.

Més enllà d’accions bèl·liques, la guerra també representa la imposició de nous tributs sobre els pobles i els seus habitants, i en concret la posició de Castellbisbal va fer que paguessin durant el període de guerra una doble imposició a l’Administració carlina i a la isabelina, com testimonien els nombrosos documents del període conservats a l’arxiu municipal.

El document analitzat, datat del 16 de setembre de 1839, ens assenyala els efectes de les males collites de l’any 1839 i la davallada del preu del vi. Recordem que, fins a mitjan segle XX i especialment en aquest període en què la fil·loxera encara no havia acabat amb les grans extensions de vinya, Castellbisbal com altres pobles depenia econòmicament de l’activitat agrària. Les males collites, que van provocar un augment dels preus dels cereals, i la davallada dels preus del vi constituïen una combinació que afectava seriosament els habitants del poble. El mateix document assenyala el “infeliz estado á que se ven reducidos [los habitantes de Castellbisbal], en términos de no poder dar un bocado de pan a sus infelices hijos que estan llorando de hambre”.

En definitiva se sol·licitava que, en comptes de pagar dotze trimestres anuals de contribucions, únicament se’n paguessin quatre. Cal assenyalar que la sol·licitud va ser rebutjada pocs mesos abans que s’acabés la guerra.