Es publica el Quadre de Classificació de l'Ajuntament de Castellbisbal (sèries obertes)

S'ha publicat al BOP de Barcelona en data 2 de maig de 2013 el Quadre de Classificació funcional de l'Ajuntament de Castellbisbal per a les sèries obertes.

El Quadre de Classificació aprovat ha de ser una de les eines bàsiques de la gestió documental de l'Ajuntament i un pas més cap al tractament arxivístic del fons de l'Ajuntament de Castellbisbal de l'Arxiu Municipal i la implantació de l'administració electrònica. L'objectiu és que la totalitat de la producció de documental estigui classificada i descrita correctament des del moment de la incoació dels expedients.

El Quadre de Classificació s'anirà completant amb les sèries inactives que s'identifiquin en el transcurs dels tractaments arxivístics del fons municipal de l'Arxiu Municipal.

Us adjuntem l'Edicte per si és del vostre interès conèixer el Quadre de Classificació.