Invitació a participar a Interacció 2012

Tal i com vem explicar ahir, us convidem a participar activament en els debats d'Interacció 2012.

Tots coneixeu la tradicional reunió bianual sobre polítiques culturals municipals organitzada pel Centre d'Estudis i Recerques Culturals de la Diputació de Barcelona.

Enguany, Interacció es reinventa per adaptar-se als nous temps i aprofitar les possibilitats de les tecnologies de la informació i el coneixement, amb un espai virtual molt similar a aquest que us hem fet per als arxivers.

Habitualment, les discussions sobre qüestions patrimonials han tingut un paper relativament marginal en aquest tipus d'iniciatives, com també el solen tenir en les polítiques culturals locals.

Crec que una de les coses que podem fer per contribuir a canviar aquesta situació, és intervenir activament en fòrums com Interacció, que vagin més enllà del nostre entorn professional habitual.

De manera que us convido a tots a participar a Interacció 2012 mitjançant el lloc web http://interaccio.diba.cat/

I a posar damunt la taula temes que són d'importància per als arxius i que tenen una dimensió que ens ultrapassa, com ara de quina manera els arxius s'han d'articular dins l'administració municipal, o quins equilibris cal establir entre les tasques internes, la funció d'arxiu administratiu i la funció de difusió cultural,...

1
Etiquetes:
Interacció