Restauració de documentació de l'Ajuntament de Gualba

S’acaben de restaurar dos quaderns del s. XVIII: “Relació del repartiment fet per la Justicia i Regidors de la Parròquia de Sant Vicens de Gualba del Corregiment de Mataró” i “Llibre de revista de montes i d’instrucció dels zeladores de montes”. I un del s. XIX: “Repartimiento por menor de todas las fincas rústicas, con sus (…) todos los individuos y terratenientes del pueblo de Gualba como consta (…) nueva recanación “.

Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 200 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’actuació s’ha fet dins del Programa de Restauració que es porta a terme a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu d’aquest Programa de Restauració és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent, de manera que es pugui garantir l’accessibilitat i la difusió del fons, possibilitant-ne la consulta interna i la recerca històrica per part dels usuaris externs.

Aquesta documentació ens acosta als masos i cases de Gualba, a la seva gent: terratinents, pagesos, jornalers i també a l’economia, a l’entorn natural i al paissatge d’aquell temps.

En tots els quaderns la restauració ha consistit en: la neteja en sec amb paletina i per aspiració per tal d’eliminar les espores de microorganismes i pols acumulada. Tractament de desinfecció preventiva i neteja humida per immersió de tots els fulls. Desacidificació. Reaprest. Reintegració i consolidació del suport de paper (estrips i zones debilitades).

Com a conclusió es vol remarcar que aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental d’àmbit local.