L’ARXIU MUNICIPAL DE GAVÀ, 15 ANYS PRESERVANT LA NOSTRA MEMÒRIA COL·LECTIVA

El 20 d’abril de 1998 va entrar en servei l’Arxiu Municipal de Gavà. Això volia dir posar en ordre més de 2.000 metres lineals de documentació dispersa per una desena de locals diferents i de formats tan variats com lligalls, llibres, pòsters, plànols o fotografies que abastaven des del segle XVI fins a 1998. Calia classificar, ordenar, inventariar, catalogar i atendre les consultes dels treballadors de l’Ajuntament i dels ciutadans.

La prioritat en aquells  moments era organitzar tots els fons documentals i fer-los accessibles als usuaris. A mesura que l’Arxiu es consolidava com una eina imprescindible per al correcte funcionament de l’Administració, s’anava posant de manifest la necessitat d’obrir-lo a la ciutadania. La inauguració l’any 2003 d’una nova seu de l’Ajuntament de Gavà va permetre disposar d’un nou edifici, l’antiga casa de la vila. Un cop remodelat, un any més tard va acollir el Centre d’Història de la Ciutat de Gavà. L’equipament va obrir les portes amb l’objectiu de fomentar la recerca, donar a conèixer els fons documentals que custodia l’Arxiu Municipal i difondre la història del municipi. Així mateix, està obert a les donacions i dipòsits de documentació que entitats, empreses o particulars hi vulguin fer.

Actualment l’Arxiu Municipal es planteja un nou repte perquè és part activa en la dinamització i la coordinació de les polítiques internes de simplificació de processos i en la promoció de l’administració electrònica a tots els departaments municipals. L’obligatorietat de complir la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, brinda aquesta oportunitat.