Curs pràctic d'introducció a la paleografia (s.XIV-XVI). La crisi del deute a la Catalunya medieval i moderna

L’Arxiu Històric de Sabadell, dins dels actes de commemoració dels “30 anys de  Servei d’Arxiu a la casa Ponsà” organitza, el curs “Introducció a la paleografia (s. XIV-XVI). La crisi del deute a la Catalunya medieval i moderna”. Aquest curs vol proporcionar als alumnes les eines bàsiques per aprendre a llegir, transcriure i comprendre documents d'època medieval i moderna, escrits tant en català com en llatí.

Per fer-ho, es treballarà amb una selecció de textos que, a més de permetre adquirir aquestes tècniques paleogràfiques, també ens endinsaran en un dels fenòmens més transcendentals de la història de Catalunya: la profunda crisi del deute que hagueren d’experimentar les institucions catalanes en aquell període, especialment les municipals.

L’endeutament afectà a tots els substrats de la societat catalana, amb la qual cosa els textos il·lustraran una àmplia gamma de tipologies documentals, procedents de diverses institucions: les Corts (capítols de donatius), la Diputació del General (generalitats, censals), els municipis o universitats (actes de Consells, documentació fiscal i financera) i les oficines notarials (concòrdies, testaments, capítols matrimonials, etc.)

Contingut del curs:

»       Normes bàsiques de transcripció de textos.

»       Comprensió de l’escriptura gòtica: principals abreviatures en els textos llatins.

»       Introducció a l’escriptura humanística.

»       Nocions del naixement del deute públic a Catalunya (s. XIV).

»       Pràctiques amb documentació d’origen municipal, notarial, de les Corts i la Diputació del General.

Professor: Albert Martí i Arau (historiador i documentalista)

Lloc: Arxiu Històric de Sabadell

C. Indústria, 32-34. Sabadell

Tel. 93 726 87 77

Data i horaris: 3, 5, 10 i 12 de febrer de 2014, de 18 a 20h (8 hores).

Preu: 40 € (a cadascun dels inscrits se’ls proporcionarà tot el material necessari per a la realització pràctica del taller)