L’Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs canvia de nom

El ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs del passat 28 de juliol de 2014 va aprovar el canvi de nom de l’arxiu pel de: "Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs. Isabel Rojas Castroverde".

L’any 2001 Isabel Rojas va ser la responsable de posar en marxa el servei d’arxiu municipal, organitzar el trasllat de la documentació a la seu actual i iniciar la classificació i inventari del fons municipal. Fins aleshores, aquest restava emmagatzemat sense les condicions necessàries per la seva conservació i consulta.

A més, Isabel, com a responsable del departament de Participació Ciutadana, fou la impulsora de la celebració de la Mostra d’Entitats. Per aquest motiu va rebre l’any 2010 l’homenatge de les entitats de la ciutat, en la setena edició de la Mostra. L’any 2013 va ser pregonera de la Festa Major, i distingida amb el Premi Ciutat de Sant Adrià, en la categoria de Serveis als Ciutadans. Actualment és membre molt activa de la plataforma “La ELA existe” i treballa per donar a conèixer aquesta greu malaltia. A més, és membre impulsora de la Plataforma per a l’Autonomia personal de Sant Adrià, entitat que lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional, i forma part del Consell Municipal d’Accessibilitat.