Es restaura part de les actes del Ple de La Pobla de Lillet (1855-1905)

S’acaben de restaurar les actes del Ple Municipal de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet compreses entre els anys 1855 i 1905. Aquesta acció s’emmarca en els serveis i recursos que promou la Xarxa d’Arxius Municipals, formada actualment per 223 arxius municipals i coordinada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L´actuació s’ha fet dins del programa de restauració que es porta a terme a la Xarxa d´Arxius Municipals, xarxa a la qual actualment s’hi han adherit 24 dels 31 municipis de la comarca del Berguedà.

El programa de restauració té com a objectius preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l’accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

Les actes del ple municipal recullen els acords polítics i l’activitat diversa dels ajuntaments en totes les competències que tenen encomanades i per aquesta raó testimonien l’evolució i les transformacions històriques i recents dels nostres pobles i ciutats.

Les actes del Ple Municipal de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet compreses entre 1855 i 1905 estan formades per 45 quadernets de bifolis i folis solts, separats per anys. En general, presentaven un estat de conservació relativament bo, tot i que s’apreciava força acumulació de brutícia, sobretot a la zona perimetral dels folis; també presentaven alteracions físico-mecàniques com estrips, sécs marcats i vores mínimament esquinçades, amb pèrdues molt puntuals, cantonades plegades i plecs dels bifolis debilitats i trencats. Finalment, s’hi trobava certa alteració cromàtica, sobretot els marges, per l’acció de la llum i per hidròlisis àcida.

El procés de restauració ha consistit en una neteja en sec per tal d’eliminar la pols i la brutícia acumulades al conjunt de la documentació; la consolidació i petites reintegracions manuals de les vores esquinçades, dels estrips i dels plecs dels bifolis trencats per tal d’aportar consistència de nou al suport; i l’aplanat de la documentació. Un cop finalitzada la restauració aquesta documentació s’ha col·locat en camises i capses de conservació.

Aquesta restauració ha estat duta a terme pel Laboratori de Conservació i Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i continua la que l’any 2014 es va fer al Llibre de notas de la vila de La Pobla que inclou les actes municipals i altres documents importants per al municipi compresos entre els anys 1721 i 1819.

En conclusió, aquesta acció garanteix la conservació i l’accessibilitat a la memòria documental d’àmbit local.