L’ARXIU MUNICIPAL DE VILADECAVALLS DIGITALITZA PART DEL SEU FONS DOCUMENTAL

L’Ajuntament de Viladecavalls  ha acabat de  digitalitzar part del seu fons municipal amb el suport del programa de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Els treballs, que s’han dut  a terme a les pròpies instal·lacions de l’Ajuntament han consistit en digitalitzar el padró d’habitants i fulls padronals des de 1875 fins el 1996. També s’han digitalitzat les actes de la Comissió de Govern des de 1985 fins el 2015 i les actes del ple municipal (2001-2015).

En total, s’han  digitalitzat  més de 18.000 documents que s’emmagatzemaran en suport informàtic i es publicaran a Internet aquelles  que siguin de lliure accés.

La digitalització permetrà la preservació dels documents originals que són de custòdia permanent perquè la consulta es vehicularà  a través de les còpies digitals sense haver de manipular els originals. Es facilita així,  la difusió i l’accessibilitat per a investigadors i ciutadans en general.