Propera actualització de la Guia de Recursos Digitals de la XAM

En la trenta-quatrena reunió ordinària de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals del darrer 17 de desembre de 2020, es va presentar la Guia de Recursos Digitals dels Arxius de la Central de Serveis Tècnics de la XAM (GRDCST). Una eina elaborada des de l’Oficina de Patrimoni Cultural per la recopilació  i anàlisi de la presència dels arxius municipals a la xarxa i els diversos instruments digitals que actualment s’ofereixen.

En motiu d’aquesta presentació es va fer una crida als arxivers i arxiveres a convertir aquest recurs en una eina col·laborativa amb la intenció de possibilitar la seva constant revisió i mantenir una vigència el més actualitzada possible. Des d’aquesta perspectiva, en el darrer mes, els arxius de Calella, El Masnou i Sant Pere de Ribes han presentat esmenes i aportacions dels seus recursos respectius que apareixeran en la nova versió que publicarem el proper 11 de febrer. En aquest sentit, els arxius que vulgueu ser inclosos en aquesta teniu encara alguns dies per enviar-nos les novetats, suggeriments o esmenes a l’adreça o.patrimonic@diba.cat, on les podreu continuar enviant per ser incloses en les actualitzacions periòdiques de l’eina. Entre les intervencions, es va suggerir la necessitat d’elaborar un qüestionari que facilités aquesta interacció, en el que mirarem de cercar una solució. Així com també en totes aquelles millores tècniques que facilitin que la seva actualització sigui el més àgil i interactiva possible.

En aquests moments de pandèmia, en que l’accessibilitat física als arxius s’ha vist totalment afectada per l’aplicació de diversos protocols de confinament, hem comprovat com la relació amb els usuaris ha hagut de restringir-se en molts períodes a la utilització de recursos telemàtics i aquesta s’ha vist supeditada a les nostres capacitats per oferir-los. Per altra banda, les consultes dels usuaris cada cop van més dirigides a una interacció virtual amb una creixent demanda de recursos d’aquesta tipologia. Tant pel que fa a aquestes qüestions, com pels requisits d’administració electrònica, accés i transparència derivats de les obligacions imposades pel marc legislatiu, pensem que aquesta GRDCST pot oferir-vos exemples concrets molts diversos dels recursos que s’estan aplicant als diferents arxius per facilitar la implementació d’aquells que creieu més necessaris.