Us presentem la nova secció de la XAM: Docs XAM Agenda 2030

Des de l’Oficina de Patrimoni Cultural, volem que la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) contribueixi a l’assoliment de l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant la presentació de documents dels arxius municipals del Programa de Manteniment de la XAM, en el context del compromís adoptat per la Diputació de Barcelona.

Des de la XAM anirem presentant, periòdicament, en aquesta secció que anomenem Docs XAM Agenda 2030 documents d’arxiu que es relacionen temàticament amb cadascun dels 17 objectius ODS, és a dir, els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. 

En definitiva, amb aquesta acció prestenem fomentar la sensibilització per a reorientar les prioritats i polítiques locals, i alhora, demostrar que els arxius municipals poden col·laborar des dels mateixos ajuntaments en la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a nivell local, nacional i global.

Mostrem el passat, treballem en el present per un futur sostenible !