Segona edició del Curs de gestió documental pels ajuntaments de SeTDIBA

Els dies 28  i 29 de setembre , arxivers itinerants de l'Oficina de Patrimoni Cultural impartiran la segona edició del curs sobre gestió documental adaptada a la metodologia SeTDIBA. El curs està destinat  al personal dels ajuntaments adscrits a la metodologia. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre el Gabinet d'Innovació Digital i l'Oficina de Patrimoni Cultural per a la implantació de la metodologia SeTDIBA.

L'objectiu  d'aquestes dues sessions virtuals és repassar  els conceptes com el quadre de classificació, les tipologies documentals i  la descripció d'expedients i de documents. També , es resoldran els dubtes  més freqüents  que es troben els usuaris a través del plantejament de problemes reals que han anat sorgint durant els anys d'implantació de la metodologia.