L’arxiu municipal de Vallbona d’Anoia restaura part de les imatges del fons Josep Masclans

L’arxiu de Vallbona d’Anoia ha rebut un total de 62 fotografies del fons Josep Masclans tractades per l’equip del taller de restauració de Berta Blasi. Les imatges patien un gradual deteriorament en mantenir-se enganxades sobre cartolines amb cinta adhesiva de doble cara o cola blanca i presentar diverses deficiències que s’anaven agreujant amb el temps. Els treballs han consistit en la separació de les imatges dels seus suports originaris i la neteja de les restes adherides al revers, la consolidació dels estrips i aixecaments, i la instal·lació en sistemes de protecció adequats per a la seva conservació.

El fons del mestre Josep Masclans va ser donat per Francesc Vilarrubí i Guitart a l’Arxiu Municipal de Vallbona d’Anoia el maig del 2013. Aquest antic alumne va rebre’l directament d’un dels seus fills i va organitzar-lo i custodiar-lo durant anys al seu domicili particular i a la seu del Col·lectiu Camí Ral de la mateixa població. El fons consta de 183 unitats documentals que l’any 2014 van ser reorganitzades en el marc del programa de suport de la Xarxa d’Arxius Municipals i posteriorment digitalitzades, generant-se un quadre de classificació i inventari que han tingut diverses consultes i ha servit com a font per llibres, exposicions i treballs acadèmics. 

Josep Masclans i Pascual va exercir com a mestre a l’Escola Nacional de Vallbona d’Anoia entre 1921 i 1941. En aquesta localitat es va convertir en un referent educatiu i cultural, aplicant mètodes pedagògics renovadors molt exitosos entre els alumnes i fomentant activitats culturals per la població en general com la creació de biblioteques, grups corals, teatrals, gimnàstics i excursionistes, entre d’altres. El règim franquista va sotmetre’l a un expedient de depuració que li va comportar el desterrament a Burgos i ser apartat per sempre de l’exercici de la professió a qualsevol Escola Nacional, sent sentenciat a una pena de presó que no es va acabar aplicant. El record i l’estima que s’ha mantingut a la població per la seva figura l’il·lustra el fet que doni nom a l’actual escola pública i d’altres entitats de la població.  

La pròpia restauradora Berta Blasi va fer entrega i presentació dels treballs realitzats al regidor de cultura de Vallbona d’Anoia Jordi Rabell. El tractament ha estat finançat per la Diputació de Barcelona dins el Programa de Restauració anual que ofereix als arxius adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals. L’arxiu municipal de Vallbona d’Anoia forma part del Programa de Manteniment d’aquesta xarxa des de l’any 2008 amb l’assistència d’un arxiver itinerant.