Els Arxius Municipals, plens de documentació sobre les dones treballadores

Avui, Dia Internacional de la Dona Treballadora, els arxivers i arxiveres itinerants de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona ens unim a la celebració mostrant alguns exemples de la petjada que aquestes dones han deixat als arxius municipals.

Per això, recuperem a través del patrimoni documental local, la imatge de la dona treballadora amb una sèrie de fotografies que testimonien la seva presència en el món laboral i de l’esport, en concret en diferents fàbriques del municipi de Moià en el transcurs dels darrers 100 anys, des del 1900, passant pel 1929, el 1951 i un equip de bàsquet del 1970.

Treballadores de la fàbrica tèxtil de “Cal Roberto” de Moià, ca. 1900. Autor desconegut. Arxiu Històric de Moià.

Dona teixint a la fàbrica de “Les Faixes” de Moià, probablement 1929. Autor desconegut. Arxiu Històric de Moià.

Treballadores de Industrial Ausetana S.A. “El vapor” amb motiu de l’estrena dels nous uniformes, 1951. Autor: Just Renom. Arxiu Històric de Moià.

Equip de bàsquet de l’Escola de les Germanes Carmelites de Moià, 1970. Autor desconegut. Arxiu Històric de Moià.

Un altre exemple digne de menció avui, és  la documentació de fons d’organitzacions polítiques o sindicals dipositades en els nostres arxius, com per exemple les fitxes de sindicació dels treballadors i les treballadores que ens podem trobar als fons de la Delegació Sindical Local de Santa Maria de Palautordera de l’any 1941, en plena postguerra franquista, que esdevenia un sindicalisme forçat que només buscava el control de les persones i dels sectors productius.

Boletín de inscripción profesional d’una teixidora. Jefatura Provincial de la Central Nacional Sindicalista de FET Y DE LAS JONS. Delegación Sindical Local de Santa Maria de Palautordera, 1941. Arxiu Municipal de Santa Maria de Palautordera.

Revers del Boletín de inscripción profesional d’una teixidora. Jefatura Provincial de la Central Nacional Sindicalista de FET Y DE LAS JONS. Delegación Sindical Local de Santa Maria de Palautordera, 1941. Arxiu Municipal de Santa Maria de Palautordera.

Finalment, us aportem un cartell conservat a l’Arxiu Municipal de Llinars del Vallès per celebrar aquesta jornada reivindicativa, com és el cas del Dia de la Dona de l’any 2009 a Llinars del Vallès.

Cartell del Dia Internacional de les Dones, 2009. Fons: Associació de Dones de Llinars del Vallès. Arxiu Municipal de Llinars del Vallès.

Per últim, destacar la tasca que les arxiveres d’arreu el món realitzen per a conservar el nostre patrimoni.

Per visionar totes les imatges, cliqueu aquí.

Feliç dia de la dona treballadora!