La Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona amb els 17 ODS

“L’origen evolutiu de la cèl·lula es fonamenta en la cooperació”, segons el científic Pau Carazo[i].

Aquesta cita reforça “biològicament” el valor de la cooperació en el si de la Diputació de Barcelona i, en concret, la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural. La cooperació és part del nostre ADN.

Durant més d’un any, hem anat publicant mensualment documents que vinculaven els ODS amb documents d’arxiu, la nostra matèria primera. Aquest darrer ODS que publiquem duu com a títol Aliança pels Objectius i també el fem nostre, ja que  volem destacar que la feina que hem fet sols ha estat possible gràcies a un treball en equip.

L’Aliança pels Objectius, a escala de la Xarxa d’Arxius Municipals, ens defineix, ja que com a equip d’arxivers itinerants de la Diputació de Barcelona -i amb una trajectòria que s’apropa als 20 anys d’experiència- hem cooperat i hem treballat en xarxa. També amb els Ajuntaments i Arxius als quals donem suport.

Tal com recull el document de la Diputació de Barcelona sobre aquest ODS, destaquem algunes frases que també fem nostres per al seu ple assoliment:

-“La col·laboració és la millor prova del progrés d’una societat.”

-“Executar projectes de cooperació al desenvolupament que impliquin l’establiment de relacions estables i horitzontals de treball amb un o més municipis, consells provincials o equivalents d’un país en desenvolupament.”

-“Fomentar la cultura de treball transversal entre els departaments i els diferents equips del propi ajuntament. La transversalitat, tret definitori de l’Agenda 2030, respon a les noves demandes socials i polítiques públiques que no depenen d’un sol departament.”

-“Fomentar serveis mancomunats entre municipis petits propers per millorar el propi servei i la gestió i aconseguir un estalvi de recursos.”

La XAM té el doble objectiu de mantenir, alhora, dues estratègies de suport en recursos i serveis: el Programa de Manteniment (per a municipis de menys de 10.000 habitants sense responsable tècnic) i la Central de Serveis Tècnics (per a municipis majors de 10.000 habitants o menors d’aquesta xifra, sempre amb responsable tècnic). Actualment la Xarxa d’Arxius Municipals està formada per 88 Ajuntaments adherits a la Central de Serveis Tècnics i 158 Ajuntaments del Programa de Manteniment, amb un total de 246 arxius municipals.

Han passat gairebé 20 anys i sempre ho hem fet treballant en xarxa. No oblidem que l’any 1992 iniciarem el suport als Ajuntaments en matèria d’arxius i el procés de normalització del patrimoni documental local és continu i requereix dedicació i esforç, encara que silenciosos, imprescindibles per avançar envers una societat més endreçada, més transparent i més democràtica.

Si voleu veure tots els ODS que hem publicat, aneu a: https://www.diba.cat/opc/docs-xam-agenda-2030

[i] Pau Carazo. “Evolució social. Una història biològica de la cooperació.” Mètode, núm. 113, Universitat de València, 2022, p. 39-45.