Els catàlegs dels fons documentals de tres empreses granollerines històriques, consultables en línia

L’Arxiu Municipal de Granollers posa a l’abast de tothom els fons documentals de tres fàbriques històriques de la ciutat: la tèxtil Unitesa (Can Comas), la química Industrial Miguel Casanova i Saspa-Cimsa, dedicada a la fabricació de paracaigudes, un cop completat el tractament arxivístic que fa accessible en línia la descripció dels tres fons, així com els catàlegs amb el contingut detallat i la cronologia.

El tractament arxivístic dels tres fons ha estat subvencionat per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, dins els projectes per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxiu 2022.

El Fons Unitesa conté la documentació històrica, icònica i també objectes de la fàbrica tèxtil que, amb el nom de Buenaventura e Isidro Comas, Fábrica de Tejidos, es va instal·lar a Granollers l’any 1880. El fons, de 4’7 m lineals de documents, correspon a l’etapa de després de la guerra quan, als anys 40, els germans Muñoz van integrar la fàbrica de Granollers al Grupo Muñoz, futura Unión Industrial Algodonera SA, Unitesa. Va ser una de les principals indústries tèxtils de la ciutat i, com Roca Umbert, feia el cicle complet de fabricació. La dècada de 1950, Can Comas hauria arribat als prop de 800 treballadors i més de 500 telers. Bona part de la documentació es relaciona amb el personal que hi treballava, sobretot, als anys 60, moment en què comença un procés de davallada que va culminar amb el tancament definitiu, el 1967. Fins al 2000, el recinte el van ocupar petits tallers i empreses del sector artístic i de serveis. Finalment la fàbrica es va enderrocar per fer-hi habitatges, si bé se’n va conservar la façana principal –un frontó d’estil clàssic de l’arquitecte Bonaventura Bassegoda- i la xemeneia.

El Fons Industrial Miguel Casanova l’integra la documentació d’aquesta fàbrica del sector químic i de productes amilacis (derivats del midó) constituïda l’any 1946 inicialment al c. de Corró. De dates extremes 1960-1995 i amb un metre lineal de documentació, el fons fa referència, sobretot, a les relacions externes. El químic i exregidor municipal Miquel Boix va ser un dels presidents més destacats d’aquesta empresa amb projecció internacional que l’any 2018 va ser adquirida per una altra firma, per bé que encara avui manté la seu, al polígon Can Castells, la marca i l’essència de la indústria primigènia.

El Fons Saspa-Cimsa correspon a la documentació de la Sociedad Anónima Sanpere (coneguda com Sanpere de Paracaigudes), fundada l’any 1934 per Claudio Sanpere, dedicada a la fabricació de paracaigudes de seda. Conté 4,7 m lineals de documents d’entre els anys 1939-2000 i una pel·lícula en format Super 8, i s’estructura en 8 subfons que inclouen les empreses incorporades o absorbides, la majoria del sector tèxtil i també de la construcció. A finals dels anys 90 l’empresa es trasllada de Granollers (entre els c. Sant Josep de Calassanç i Indústria) a les Franqueses i es converteix en Cimsa, Ingeniería de Sistemas SA, amb una destacada activitat en projectes internacionals com pot ser la fabricació del paracaigudes de frenat de la nau Eurofighter.

Tota la documentació es pot consultar a l’Arxiu Municipal de Granollers, al c. de l’Olivar, 10.