A l’abast de tothom els catàlegs i documents del Fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

L’Arxiu Municipal posa a l’abast de tothom la documentació del Fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, de dates extremes 1693-2015, que permet resseguir l’activitat de la institució, sobretot l’hospitalària, al llarg d’aquesta cronologia. El fons té un volum de 81’7 metres lineals de documents textuals en suport paper (manuscrit, mecanografiat i imprès)  –és el més gran dipositat a l’AMGr- i 5.903 imatges (entre positius en suport paper, dispositives, negatius de polièster i plaques de vidre, 5.000 de les quals s’han digitalitzat), 44 plànols i 20 audiovisuals (11 vídeos VHS i 9 DVD).

L’Ajuntament i l’Hospital van formalitzar la cessió del fons el maig de 2021 amb la signatura del conveni corresponent, en virtut del qual l’Arxiu n’ha fet el tractament i catalogació -per quadre de classificació i cronològic- per facilitar la consulta al públic interessat.

Així, el fons s’estructura en set apartats dedicats a la constitució i organització administrativa (estatuts, història, reglaments, estructura, gestió interna...), els òrgans de govern (direcció i comissions de treball, Junta del Patronat), les relacions externes i la comunicació (correspondència i premsa), la gestió econòmica i financera, el personal (nòmines, expedients, condicions laborals), els pacients (registres, comunicats judicials de lesions) i els centres d’atenció social i formativa (l’asil, la guarderia Cangur i l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris).

Bona part del volum documental està relacionat amb l’àmbit de la gestió econòmica i financera, amb documentació comptable d’ingressos i pagaments, pressupostos, comptes generals i balanços, facturació, gestió de béns, etc.

Tota la documentació física es pot consultar a les dependències de l’Arxiu Municipal de Granollers (c. de l’Olivar, 10). En línia, podeu consultar el treball arxivístic del fons a l’apartat «Quadre de fons» del web: aquí

També en línia, el portal de l’Arxiu Digital («Documents d’arxiu»), permet accedir a 525 pàgines corresponents a 150 documents, com ara actes de la Junta del Patronat -òrgan rector de la Fundació-, reglaments i estatuts, plànols i al llibre d’òbits (defuncions ocorregudes a l’Hospital de Sant Domènec per a pobres, pelegrins i malalts, situat al c. de Corró, actual Sala Francesc Tarafa i origen de l’hospital, entre els anys 1693-1841).

A més, a l’apartat «Premsa», pot llegir-se la publicació De Bat a Bat. Revista de l’Hospital General de Granollers (82 exemplars, equivalents a 965 pàgines, publicats en període 1994-2022). D’altra banda, al portal de l’Arxiu d’Imatges (apartat «Fotografies») s’han publicat 835 imatges de l’hospital descrites amb la col·laboració de tres extreballadores de l’Hospital en una tasca que continua, i a «Films» trobareu sis pel·lícules que parlen de la institució. 

El treball del fons documental que ara s’ha fet accessible complementa el catàleg publicat el passat mes de juliol –coincidint amb el centenari de la inauguració de l’edifici històric de l’hospital- pertanyent al Fons Ajuntament de Granollers, que recull l’activitat hospitalària a la ciutat entre els anys 1531 i 1956, en les tres ubicacions a l’Hospital de Sant Domènec, el convent dels Caputxins i a l’edifici històric de l’hospital actual. 

El tractament documental, la digitalització i restauració del Fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers s’emmarca en la subvenció atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya dins els projectes per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxiu.