Publicació del instruments de descripció de l’Arxiu Municipal d'Aguilar de Segarra

Ja hem publicat publicats els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal d’Aguilar de Segarra.

Resta a disposició dels usuaris el quadre de classificació i l'inventari-catàleg del fons documental municipal d’Aguilar de Segarra.

Disposar dels instruments de descripció és imprescindible per conèixer els contingut dels fons i, d’aquesta manera, poder-hi accedir i consultar-los. Per a més informació, podeu consultar la pàgina de l’Arxiu Municipal d’Aguilar de Segarra. Aquest arxiu forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de 2023 i rep el suport d’un arxiver itinerant.