Sant Salvador de Guardiola finalitza l’actualització de l’arxiu municipal

L’Arxiu Municipal de Sant Salvador de Guardiola ha finalitzat els treballs d’actualització gràcies al conveni entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. La intervenció arxivística s’inclou dins el programa de suport al patrimoni documental municipal que desenvolupa la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural.

Els treballs s’han desenvolupat durant el mes de maig i han consistit en la revisió de la documentació transferida a l’arxiu municipal des de l’any 2005. Això ha servit per poder alliberar espai al dipòsit d’arxiu, el qual es trobava saturat. Aquesta revisió també ha servit per fer una descripció més acurada d’aquesta documentació a la base de dades GIAM.

Amb aquesta intervenció, l’arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola compta amb 1.713 unitats d’instal·lació i 2.203 registres a l’inventari. Actualment ja es troba en procés d’adhesió al programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.