Fons Comunitat de Regants de la Palma

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08905.315.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Comunitat de regants de la Palma de Cervelló

1.4.1. Data inici

1906

1.4.2. Data final

Dècada 2010

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1 llibre

641 fotografies digitals

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Comunitat de Regants de la Palma de Cervelló

2.2. Història del productor

La Comunitat de Regants de la Palma es constitueix l’any 1856 però no és fins l’any 1903 en que es redacten els seus primers estatuts sota el nom “Comunidad de regantes dels agregado de la Palma” per donar compliment a l’article 228 de la Llei d’Aigües de 13 de juny de 1879.

Els membres de la Comunitat disposen de l’aprofitament de l’aigua de la riera de Rafamans per al rec dels seus horts i són els encarregats de les obres derivades.

2.3. Història arxivística

Fruit de la posada en marxa del projecte “Memòria Digital de la Palma”, la comunitat fa una primera donació de fotografia digital a l’ajuntament durant l’any 2019.

En paral·lel a aquestes dates, es localitza a casa d’un dels membres de la Comunitat, Josep Ramon González, el primer llibre d’actes de la Comunitat datat entre els anys 1906 i 1947, entre documents i records personals de la família de Cal Figuerola. Aquest llibre ingressa a l’arxiu municipal l’any 2020.

2.4. Dades d'ingrés

L’ingrés es fa mitjançant dues donacions diferenciades. Les fotografies ingressen segons el contracte de donació específic redactat pel projecte “Memòria Digital de la Palma”, aprovat per Junta de Govern el 15 de novembre de 2018, i signat pels representants de la Comunitat de Regants.

La cessió del llibre de Plens en comodat s’aprova per acord de Ple el 10 de juliol de 2020 i el contracte es signa 27 de novembre de 2020. Al mateix document s’especifica que, un cop passats dos anys des de la data de signatura del document de cessió en comodat, i si la Comunitat de Regants no demana el retorn, l’acte passarà a ser de donació i, per tant, a ser propietat de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per un llibre d’actes de Ple de la Junta de la Comunitat, datat entre 1906 i 1947, on figuren, entre altres temes, les eleccions dels membres de la Junta, queixes i reclamacions relatives a obres de canalització de l’aigua i aprovació dels comptes.

D’altra banda, els fons compta amb 641 fotografies que il·lustren les activitats actuals de la Comunitat de Regants.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Conservació permanent.

3.3. Increments

La Comunitat de Regants conserva un antic llibre de caixa però que encara es troba en ús.

3.4. Sistema d'organització

Quadre de classificació específic.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

  • quadre de classificació
  • inventari-catàleg

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

COMUNITAT DE REGANTS DE LA PALMA DE CERVELLÓ. Ordenanzas de la Comunitat de Regantes del Agregado de la Palma. Imprenta la Económica, Molins de Rei; 1906.

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2020/11/13

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2020/11/13

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.