Fons Residència d'Avis Lillet

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

080166.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Residència d'Avis Lillet

1.4.1. Data inici

1820

1.4.2. Data final

2023

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

34,74  m.

856 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Residència d'Avis Lillet

2.2. Història del productor

El 30 de maig de 1931 s’inaugurava la «Casa de Beneficència», un espai dedicat a les persones més vulnerables: ancians, malalts i mainada en situació de pobresa. Anys més tard, canviaria el nom a l’actual: «Residència d’Avis de la Pobla de Lillet», inaugurada com a tal el 3 de desembre de 1989.

La Residència ha anat canviant el seu sistema de gestió; primer amb unes comunitats religioses, més tard amb la cura d’una família poblatana… fins a arribar al dia d’avui, amb un Consell Rector i personal professional, que tenen cura dels avis i àvies que hi viuen.

La Residència s’ha fet cada vegada més gran, reformant i ampliant les seves instal·lacions per adaptar-les als estàndards de qualitat actuals, amb un personal compromès i dedicat al benestar dels usuaris del centre.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de la Residència d'Avis Lillet es va anar gestant conjuntament amb la documentació municipal i es conservava a l'Arxiu Municipal, sense que mai s'hi hagués fet cap ordenació, classificació ni catalogació. Els darrers anys, la documentació que es generava es conservava en una petita sala destinada a arxiu dins de la mateixa residència.

Durant la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de novembre de 1998 i el mes de febrer de 1999, la part més antiga d'aquesta documentació ja fou tractada, ordenada, classificada i inventariada.

Entre els anys 2022 i 2023 s'ha tractat la documentació conservada a la residència i s'ha arxivat tota a la sala destinada a arxiu ja esmentada anteriorment.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que part de la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament.

La documentació més moderna ha ingressat entre 2022 i 2023.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per la Residència d'Avis Lillet en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons inclou documentació realtiva a administració general (gestió de personal, residents, etc.), administració econòmica, obres, seguretat i control sanitari.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

Des de la Residència d'Avis Lillet es realitzaran transferències anualment.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons un quadre de classificació específic elaborat i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Documentació del fons municipal relativa a la residència d'avis i antiga Casa de Beneficència.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2023/10/27

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2023/10/27

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.