Finalitzen els treballs de restauració dels llibres de l’Amillarament de Gironella de l’any 1946

L’Arxiu Municipal de Gironella, amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, acaba de restaurar els llibres de l’Amillarament i els seus apèndixs corresponents a l’any 1946. 

Aquests documents es trobaven en mal estat de conservació; amb acumulació de brutícia; fragilitat del paper a causa de l’activitat microbiològica; decoloració, taques d’activitat microbiològica i fragilitat del teixit de la coberta; deformació de la mateixa; estrips, pèrdues i desadhesió del teixit de la coberta; plecs i deformacions del suport de paper; erosions i aixecaments de la pell del llom i de les cantoneres; i fulls parcialment separats del bloc a causa d’estrips del paper.

Les prioritats d’actuació han estat la desinfecció, l’estabilització física dels suports i l’elaboració d’un sistema de protecció i emmagatzematge adequat.

Per tal de garantir la conservació de la documentació tenint en compte la seva integritat històrica, estètica i física es varen proposar una sèrie d’intervencions respectant els criteris de mínima intervenció, màxima llegibilitat i reversibilitat dels materials emprats.

El tractament final ha consistit en l’aspiració de tota la documentació, full per full, per tal d’eliminar la brutícia superficial i els microorganismes presents sobre el suport; la desinfecció preventiva per tal d’aturar l’activitat dels microorganismes; la neteja mecànica puntual dels suports; l’aplanat dels fulls dels llibres que presentaven plecs molt marcats i que podien acabar produint estrips en el suport; i la consolidació del teixit de la coberta i dels aixecaments de la pell de les cobertes i la seva readhesió al cartró amb cola cel·lulòsica.

L’actuació ha estat finançada per la Diputació de Barcelona en el marc d’uns tractaments urgents realitzats en documentació infectada. L’Arxiu Municipal de Gironella forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals, ja que està adherit al Programa de Manteniment des de l'any 2021 i compta amb l’assistència d’un arxiver itinerant.