L'Arxiu Municipal de les Masies de Roda restaura el padró d'habitants de l'any 1880

L’Arxiu Municipal de les Masies de Roda ha rebut el padró municipal d’habitants de l’any 1880 un cop finalitzat el tracament al que s’ha sotmés pel taller de restauració de Toni Esparó.

El padró es trobava en un estat de conservació força deficient degut a la seva manipulació al llarg dels seus gairebé 150 anys. La restauració ha consistit en neteja en sec amb aspirador específic de conservació amb filtre HEPA® i paletina, tractament de neteja mecànica en sec utilitzant esponja natural vulcanitzada (esponja de fum) i gomes d’esborrar, tractament de desinfecció hidroalcohòlic per inactivar l’activitat microbiològica, aplanament del suport, consolidació, reforç i reintegració del conjunt de pèrdues del suport, relligat i confecció d’una funda amb cartró de conservació de llarga durada per a la protecció i emmagatzematge del padró.

El mateix Toni Esparó va entregar i presentar el padró restaurat a l’alcalde Jordi Vistós.

El tractament ha estat finançat per la Diputació de Barcelona. Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. L’objectiu del Programa de Restauració és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs. A més, disposar del padró d’habitants restaurat ha permès que el padró s’hagi pogut digitalitzar aquest mateix 2021 a través del programa de digitalització de documents dels arxius municipals adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) promogut per la Diputació de Barcelona.

L'Arxiu Municipal de les Masies de Roda forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2004.