Arxiu Municipal de Gironella

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Gironella és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Giroenlla. L’Arxiu Municipal de Gironella forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2021.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Consultes i informació: 93 825 00 33 o gironella@gironella.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Gironella conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Gironella.

 

          Fons de l'Administració Local                                                                                      

101    Ajuntament de Gironella

102    Escola d'Arts i Oficis

          Fons públics no municipals                                                                                        

201    Jutjat de Pau de Gironella

          Fons privats                                                                                                                    

301    Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1963), (0,10 m.)

302    Sindicat Agrícola Catòlic (1921), (0,10 m.)

303   Sindicat de Treballadors de Gironella i voltants (CNT) (1923), (0,10 m.)

304   Unió Professional d'Oficis Diversos (1924), (0,10 m.) 

305   Sindicat del Ram de Construcció de Gironella i voltants (CNT) (1923), (0,10 m.)

306   Sindicat del Ram de la Fusta de Gironella i voltants (1922-1923), (0,10 m.)

307   Grup Espartano (1932-1933), (0,10 m.)

308   Sindicat Únic de Treballadors (1920-1933), (0,10 m.)

309   Sindicat Únic d'Oficis Diversos (1933), (0,10 m.)

310   Sindicat de l'Art Tèxtil i Fabril de Gironella (1929-1931), (0,10 m.)

311   Sindicat de Contramestres El Radium (1922-1933), (0,10 m.)

312   Sindicat Obrer d'Indústries, Arts i Oficis (1932-1933), (0,10 m.)

313   Sindicat de Treballadors de la Terra (1931-1933), (0,10 m.)

314   Grup Amor y Verdad (1933), (0,10 m.)

315   Ateneu d'Esquerra Republicana (1932-1933), (0,10 m.)

316   Ateneu de Gironella (1913-1921), (0,10 m.)

317   Unió Democràctica de Catalunya (1930-1933), (0,10 m.)

318   Fraternitat Republicana (1903-1913), (0,10 m.)

319   Joventut Carlista. Acció Popular (1908-1932), (0,10 m.)

320   Agrupació Carlista (1894-1898), (0,10 m.)

321   Casal Democràtic (1930-1933), (0,10 m.)

322   Panificadora cooperativa (1921-1927), (0,10 m.)

323   Cooperativa Viladomiu (1905-1928), (0,10 m.)

324   Cooperativa Bassachs (1916-1975), (0,10 m.)

325   Cooperativa El Llobregat (1904-1932), (0,10 m.)

326   Cooperativa Amigos Gironellenses (1882-1884), (0,10 m.)

327   Cooperativa Flor Obrera (1925-1933), (0,10 m.)

328   L'Amistat Gironellenca societat cooperativa (1905-1924), (0,10 m.)

329   Liga de Fomento de la Pequeña Indústria (1909-1933), (0,10 m.)

330   Sociedad de Albañiles (1904-1923), (0,10 m.)

331   Asociación de Maestros Albañiles del Alto Llobregat (1919-1921), (0,10 m.)

332   La Perla del Llobregat (1886-1932), (0,10 m.)

333   La Uniòn Gironellense (1895), (0,10 m.)

334   El Educador (1895-1900), (0,10 m.)

335   L'Aroma Gironellenca (La Lira Gironellense i La Nueva Gironellense) (1891-1952), (0,10 m.)

336   Filles de Maria (1933-1963), (0,10 m.)

337   Associació Apostolat de l'Oració (1930), (0,10 m.)

338   Germandat del Sagrat Cor de Jesús de Viladomiu (1932), (0,10 m.)

339   Grup Germanor (1935), (0,10 m.)

340   Lliga de Senyores per l'Acció Catòlica (1926-1930), (0,10 m.)

341   Lliga de Perseverança (1927-1928), (0,10 m.)

342   Germandat Colònia Viladomiu Nou (1881-1933), (0,10 m.)

343   Germandat de Santa Eulàlia (Montepio) (1871-1919), (0,10 m.)

344   Mutua Gironellense (1912-1942), (0,10 m.)

345   Montepio Sant Roc (1920-1960), (0,10 m.)

346   Congregació Mariana (1931), (0,10 m.)

347   Societat de Caçadors i Pescadors de Gironella i Comarca (1910-1943), (0,10 m.)

348   Club Atlètic Gironella (1968-1970), (0,10 m.)

349   Grup Ocellaire (1933), (0,10 m.)

350   Gironella Decideix (2010), (0,10 m.)

351   Creu Roja (1994-2001), (0,10 m.)

352   Agrupament Escolta (2010), (0,10 m.)

353   La Salle (1941-1986), (0,10 m.)

354   Cinema Victòria (1950-2000), (0,10 m.)

355   Club Sant Jordi (1958-1968), (0,10 m.)

356   Residència Sant Roc (1924-2011), (0,10 m.)

357   Amics de la Sardana (1967-1983), (0,10 m.)

358   Club de Futbol Infantil Sant Jordi (1967-1969), (0,10 m.)

401   Comercial Viladomiu (1879-1973), (0,12 m.)

402   Comestibles de Jaume Soler Minoves (1926-1927), (0,10 m.)

403   Empreses desconegudes (1951-1953), (0,10 m.)

501   Fons personals (1729), (0,10 m.)

502    Fons personal Jaume Rusiñol Vilarrassa (1932-1993), (0,36 m.)

         Col·leccions

902    Biblioteca i hemeroteca (1790-2012), (11,31 m.)

903    Col·lecció d'escriptures particulars (1895-1931), (0,12 m.)

904    Col·lecció de documents d'altres municipis (1865-2010), (0,24 m.)

905    Programes i cartells d'altres municipis (1935-2004), (0,48 m.)

906    Col·lecció de documents referits a institucions (1870-2011), (0,72 m.)

907    Col·lecció d'estampes i recordatoris (1900-2011), (0,24 m.)

908    Documentació referida a Josep Font i Parera (1941-1994), (0,10 m.)

909    Goigs (1909-1999), (0,10 m.)

910    Certificats parroquials (1842-1898), (0,10 m.)

911    Imatges (1900-2000), (0,24 m.)

913    Personatges (1958-2009), (0,10 m.)

914    Comerços de Gironella (1950-2000), (0,12 m.)