Fons Escola d'Art i Disseny

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08092.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Escola d'Art i Disseny

1.4.1. Data inici

1983

1.4.2. Data final

2014

1.4.3. Comentari a data

 

1.5. Resum de tipus de volums i suports

22'32 m (119 UI)

209 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

 

2.2. Història del productor

L'Escola d'Art i Disseny de Gironella fou creada l'any 1981, oferint tallers com a escola d'arts i oficis. L'any 1989 la Generalitat de Catalunya va donar oficialitat als seus estudis, i el 1993 es va traslladar al seu estatge definitiu, al carrer Sant Joan Baptista de La Salle, n. 4.

L’Escola donava servei a tota la comarca del Berguedà i també al Bages, donat que els seus estudis es complementaven amb l’escola comarcal de Manresa. Oferia cicles formatius en fotografia artística, arquitectura efímera, projectes i direcció d’obres de decoració, ceràmica artística (cicles de grau superior), i també disseny gràfic (cicle de grau mig). A banda dels cicles formatius, l’escola tenia una oferta de tallers monogràfics oberts a tothom (restauració de mobles, modelat 3D, pintura, dibuix, etc.), i seminaris especialitzats com iniciació a la joieria, pintura, cal·ligrafia xinesa, etc. 

A finals del curs 2013-2014 es va anunciar que l'Escola tancaria portes definitivament i que de cara al curs següent ja no oferiria la seva oferta formativa. El baix nombre de matriculacions i la reducció del 70% de l'aportació econòmica per part de la Generalitat comportaren que l'Escola d'Art i disseny no fos viable i l'abocaren al tancament.

2.3. Història arxivística

En el moment de dur-se a terme la intervenció de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona a l'Arxiu Municipal de Gironella, aquest fons ja hi era. Posteriorment el fons fou ordenat, classificat i inventariat.  

2.4. Dades d'ingrés

El fons ingressa el 2014 arran del tancament de l'Escola.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació pròpia generada de la gestió de l'Escola. Inclou, bàsicament, documentació referida a la gestió general de l'Escola, a la gestió econòmica, a la gestió acadèmica (relacions d'alumnes, pràctiques, temaris, treballs, notes...) i a d'altres activitats.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se’n preveuen

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons un quadre de classificació específic elaborat i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

La descripció s’ha realitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Documentació del fons municipal relativa a l'Escola d'Art i Disseny.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2024

Autoria: Albert Rumbo i Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2024/02/06 Albert Rumbo i Soler

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona; 2006.