Els documents històrics de Montornès en format digital

L’Arxiu Municipal ha posat en marxa la digitalització de les actes de les comissions permanents i de govern des de l’any 1924

Aquesta setmana s’ha posat en marxa el procés de digitalització d’una altra part del fons documental de l’Arxiu Històric de Montornès.

Aquesta vegada es convertiran a format digital les actes de les comissions permanents i de govern i les juntes de govern des de 1924. En total es capturaran 10.500 pàgines que es podran consultar digitalment.

Les tasques van a càrrec de l’empresa Artyplan i tenen un cost de 2.664 euros finançats al 50% per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Durant aquesta setmana es duen a terme les feines d’escanejat dels documents a l’Arxiu Històric, situat al carrer de la Pau.

Els aparells utilitzats permeten obtenir la imatge dels documents, tot i que estiguin enquadernats i sense necessitat de doblegar-los ni d’alterar-ne la forma original. Posteriorment es farà el tractament necessari per a convertir els arxius obtinguts a un format adequat per a la consulta.

La previsió és que el procés estigui enllestit a començament de 2013.

En els darrers anys s’han dut a terme diverses fase de digitalització documental:

Durant la primera meitat de 2010, en el marc d’un dels quatre plans d’ocupació que es van desenvolupar a l’Ajuntament finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i relacionat amb les noves tecnologies, es van començar a escanejar, els primers padrons d'habitants, els cadastres del segle XIX i els padrons de les contribucions industrials.

L’any 2006, Montornès va participar en un programa pilot de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona que va permetre digitalitzar les actes dels plens municipals des de l'any 1877 fins a l'any 2003.

1
Etiquetes:
Digitalització