Arxiu Municipal de Fogars de la Selva

Arxius municipals digitals   

Servei d’Arxiu Municipal de Fogars de la Selva és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Fogars de la Selva. L’Arxiu Municipal de Fogars de la Selva forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2017

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Fogars de la Selva

Plaça de la Vila s/n

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

Consultes i informació: 972 864973 o  fds.ajuntament@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Fogars de la Selva conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Fogars de la Selva

            Fons de l'Administració Local                                                                                                    

101   Ajuntament de Fogars de la Selva