Arxiu Municipal de Rajadell

   

El Servei d’Arxiu Municipal de Rajadell és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Rajadell. L’Arxiu Municipal de Rajadell forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2023.

 

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938 36 80 26 o rajadell@rajadell.cat 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Rajadell conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons d'entitats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Rajadell.

Fons de l'Administració Local

101 Ajuntament de Rajadell

Fons públics no Municipals

201 Jutjat de Pau de Rajadell

Fons privats

301 Delegación Local de FET y de las JONS