Associació de Defensa Forestal Montseny Ponent

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08026.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent (ADF)

1.4.1. Data inici

1987

1.4.2. Data final

2008

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

9 unitats de descripció

1,00 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent (ADF)

2.2. Història del productor

Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

L'Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent (ADF) es va constituir l'any 1987 i agrupa voluntaris de la zona de ponent del Montseny

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de l'Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent (ADF) ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons.

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va identificar i separar la documentació d’aquest fons del fons municipal quan va fer l’organització de l’Arxiu Municipal a l’any 1998. Una vegada que l’ajuntament es va adherir al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona a l’any 2004, es va començar a descriure el fons.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament. La documentació més recent està custodiada a les mateixes oficines de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per Agrupació de Defensa Forestal Montseny Ponent (ADF) en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions: administració general, administració econòmica.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat particular i no estan sotmesos a la normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

Des de les oficines de l’ajuntament es realitzen transferències anualment

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  elaborat pel Servei d'Arxiu Municipal del Brull.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons descrit i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb la documentació municipal, especialment amb aquella de caire més econòmic i amb la que fa referència a la protecció i prevenció d'incendis forestals.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2016/11/10

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2016/11/10

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.