Fons Ajuntament de Calonge de Segarra

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08036.101.00.00.00.00

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Calonge de Segarra

1.4.1. Data inici

1902

1.4.2. Data final

2022

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

700 unitats d'instal·lació (80,5 m.l)

Paper, magnètic i òptic

1.658 registres de descripció

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Calonge de Segarra

2.2. Història del productor

L'Ajuntament de Calonge de Segarra  és la corporació pública que governa els interessos del municipi de Calonge de Segarra. Aquest municipi (comarca de l'Anoia, altiplà de Calaf), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. Comprèn els agregats de Mirambell, l'Aleny, Dusfort, el Soler i Sant Pesselaç.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins a la seva ubicació en l'edifici de Radio Altiplà el 2003. L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va començar l'organització del fons municipal entre els mesos de febrer a abril de 2005. Poc després de finalitzar una primera intervenció, l'any 2007,  l'Ajuntament de Calonge de Segarra s'adherí al Programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

La construcció del nou edifici de l'Ajuntament l'any 2021 a les antigues escoles del nucli de Dusfort va suposar l'habilitació d'un nou dipòsit d'arxiu a la primera planta. En aquest s'instal·len volums compactes i es trasllada la documentació de l'edifici del Forn, que havia arribat al seu límit de capacitat. Entre els darrers mesos de 2022 i inicis de 2023 es culmina el procés de transferència i organització de la nombrosa documentació que durant anys s'havia acumulat al Forn.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per fons transferit as l'arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Les oficines productores porten registres d’expedients manuals

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/09/04

Autoria: Agnès Rueda Bueno

7.1.2. Data de descripció

Darrera actualització: 2023/04/12

Autoria: Joan Montblanc Lasaga

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006. Reglament del Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 16 de novembre de 2010.

 

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment