Fons Cambra Agrària d'Olvan

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08144.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola

1.4.1. Data inici

1942

1.4.2. Data final

1997

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,36 ml.

15 registres

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola

2.2. Història del productor

Les cambres agràries locals es van constituir com a resposta a la necessitat que tenien els pagesos de defensar els interessos comuns i poder prestar als afiliats un seguit de serveis i ajuts.

2.3. Història arxivística

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de gener i setembre de 1997. L'adhesió de l'ajuntament d'Olvan al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona es va produir el mes de gener de 2006.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per la Cambra Agrària en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons té les següents seccions:  govern, administració general, règim econòmic i patrimonial i serveis.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

 

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  publicat pel Servei d’arxius al 1999 i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons pot estar relacionat amb la documentació municipal, especialment amb aquella de caire més econòmic i amb la que fa referència als Serveis Agrícoles.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2024/04/18

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2024/04/18

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.