Fons HEMALOSA

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08258.307.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

HEMALOSA

1.4.1. Data inici

1932

1.4.2. Data final

2018

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

344  unitats de descripció (5,90 m.). Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Herederos de Manuel López S.A. (HEMALOSA)

 

2.2. Història del productor

Herederos de Manuel López S.A. (HEMALOSA) és el nom que va adoptar, en morir el seu fundador, la fàbrica tèxtil creada el 1924 a Oló per Manuel López Antolí. Aquest havia nascut a Carme (Barcelona), el 19 d’agost de 1889, fill d’un mestre d’escola i estava casat amb Eulàlia Roger Gallés, de Castellterçol. La fàbrica va esdevenir aviat la font principal d’ocupació al municipi on el 1936 hi treballaven ja 166 persones. En morir el fundador a Barcelona el 21 de febrer de 1940 sense fills l’empresa va passar al matrimoni format per la seva neboda Carme Vidal López (Barcelona 24 març 1915- 22 febrer 2007)  i el seu cunyat Joan Maria Roger Gallés (Castellterçol 13 abril 1912- Barcelona 21 febrer 1982), que arribaria a ser procurador a Corts (1971-1975),  i tinent d’alcalde de Barcelona. Aquests ja residien a Oló el 1935 quan el fundador ja havia quedat vidu i hi consten fins l’any 1940. La família va actuar a Oló com si es tractés d’una colònia fabril construint pisos per als treballadors, un centre recreatiu i finançant la construcció de l’església nova del poble entre d’altres coses.

A banda de la fàbrica d’Oló, a més, Manuel López i els seus hereus van acabar tenint també diverses fàbriques a Valladolid. La principal fou Textil Castilla S. A. (TECASA), que el 1961 absorbir Textil Pisuerga S.A (TEPISA) i Hilanderia Moderna S.A. (HILMOSA), i que junt amb Industrial de Fibras Aplicadas (IFASA) acaba sent absorbida el 1969 per HEMALOSA.

El fundador, Manuel López, té un carrer dedicat a Valladolid i una avinguda a Oló, on també hi ha un carrer dedicat a la seva successora Carme Vidal López.

L’empresa tenia seu a Barcelona i a Madrid, i el 1978 i dins el context de crisi del tèxtil l’empresa va fer suspensió de pagaments, si bé la fàbrica d’Oló va seguir funcionant fins a mitjans dels anys 1990. Actualment l’antiga fàbrica creada el 1924 és un Espai Polivalent amb un Ecomuseu amb informació sobre la història del poble d'Oló, una exposició dedicada al tèxtil i el seu pes històric a Oló amb dos telers antics restaurats, informació turística sobre el poble i la comarca i també informació sobre els altres llocs que formen part de l'Ecomuseu del Moianès

2.3. Història arxivística

La documentació havia passat a l’ajuntament en algun moment posterior al cessament d’activitats de l’empresa i va quedar abandonat a l’antic ajuntament quan les dependències municipals es van traslladar al nou edifici.

La documentació no havia estat objecte de cap intervenció arxivística. Algunes parts conservaven l’organització en què havia quedat quan la documentació estava en oficines de gestió i altra part havia perdut tot ordre intuïble.

2.4. Dades d'ingrés

A finals del 2018 la documentació es va recuperar i es va integrar a l’arxiu municipal.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

inclou tant documentació referent a la fàbrica d’Oló com també una part molt rellevant de documentació referent a les fàbriques de Valladolid i també la documentació de gestió de tot el grup industrial. Inclou documentació referent a la gestió patrimonial (terrenys, fàbriques, infraestructures, maquinària), gestió productiva, laboral, i tota la complexa gestió financera i creditícia sobretot pel període final.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Es considera de conservació permanent pel seu interès històric per bé que pot contenir documents susceptibles de ser eliminats per redundància, irrellevància o en aplicació de la legislació vigent especialment en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal.

3.3. Increments

--

3.4. Sistema d'organització

El fons s’ha organitzat provisionalment amb una classificació utilitària en funció de les diferents empreses.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, inventari-catàleg automatitzat amb el programa GIAM.

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons de l’Ajuntament aporta dades complementàries sobre el funcionament de l’empresa, obres, o persones que segons el padró hi estaven vinculades.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2020/02/21

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2020/02/21

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament el Servei d’Arxiu Municipal, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 30 d’octubre de 2010