Fons Juventud Agrícola de Marganell/ Sociedad Juventud Recreativa de Marganell

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08242.303.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Juventud Agrícola de Marganell/Sociedad Juventud Recreativa de Marganell

1.4.1. Data inici

1914

1.4.2. Data final

1960

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

Paper, 1 capsa, 0,12 ml.

9 registres

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Juventud Agrícola de Marganell/Sociedad Juventud Recreativa de Marganell

2.2. Història del productor

La “Juventud Agrícola de Marganell” neix el mes de setembre de 1914 amb l’objectiu de “defensar els interessos morals i materials de la classe agrícola”, amb seu al cafè de Marganell. Una de les seves principals activitats era l’organització de balls i altres activitats amb finalitats recreatives.

L’any 1943, tal i com queda documentat a les actes de l’entitat, passa a denominar-se “Sociedad Juventud Recreativa de Marganell”.

Les seves funcions les acabarà heretant la “Sociedad Cultural y Recreativa de Marganell” fundada l’any 1964.

2.3. Història arxivística

No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any 2001. L’any 2016 la mateixa Oficina de Patrimoni Cultural va dur a terme una segona organització. Des de l’any 2017 l’ajuntament forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l’entitat en l'exercici de les seves activitats i funcions.

Es conserven les actes de l’entitat, llistats de socis, correspondència i documentació de tipus econòmic i patrimonial.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Conservació permanent.

3.3. Increments

No se’n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

Quadre de classificació propi

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Aquest fons està relacionat amb el fons Societat Cultural i Recreativa de Marganell.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/11/21

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

 

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.