Parròquia de Santa Margarida del Penedès

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08251.302.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Parròquia de Santa Margarida del Penedès

1.4.1. Data inici

1418

1.4.2. Data final

1727

1.4.3. Comentari a data

Dates provisionals a l’espera de catalogar els documents.

1.5. Resum de tipus de volums i suports

10 unitats de descripció

(0,50 ml).

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Parròquia de Santa Margarida del Penedès

 

2.2. Història del productor

El rectors tenien autoritat notarial dins la seva parròquia. En aquest sentit, aquests documents van ser generats per l’autoritat eclesiàstica amb funcions de fedataris de l’antiga parròquia de Santa Margarida o Santa Margarida del Penedès.

La parròquia va quedar en desús al segle XIX amb la construcció d’una nova església en el nucli dels Monjos.

2.3. Història arxivística

La vinculació d’aquesta documentació amb l’Arxiu Municipal de Santa Margarida i els Monjos ve de lluny i està lligada al fons del Jutjat de Pau, on es va trobar inclòs.

La identificació de la documentació va fer que passés a considerar-se amb entitat pròpia.

2.4. Dades d'ingrés

Es desconeix la dada de l’ingrés a l’Arxiu Municipal.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La part del fons de la Parròquia que es custodia a l’Arxiu Municipal està format per Testaments i Capítols matrimonials dels habitants propers a la parròquia de Santa Margarida o al terme municipal.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveuen en cap cas.

3.3. Increments

No es preveuen increments.

3.4. Sistema d'organització

 

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, però per la seva fragilitat no es permet la reproducció fotomecànica.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/06/29

Autoria: Albert Taulé

7.1.2. Data de descripció

Data de creació:  2022/06/29

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.