El passat PRESENT, nou apartat web de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat

L’arxiu municipal impulsa un nou projecte per acostar el patrimoni local a la ciutadania

La pàgina web de l’Arxiu municipal estrena un nou apartat anomenat: “El passat PRESENT” (http://www.santcugat.cat/web/que-es-conserva-a-larxiu), en què es recull la memòria original i la fitxa descriptiva d’edificis, monuments i fets històrics de la ciutat. La idea és fer present alguna de les realitats passades del municipi que, en moltes ocasions, es connecta amb el Sant Cugat actual.

En defintiva, aquest apartat pretén donar a conèixer periòdicament un document de l’arxiu que ens acosti, a partir de fets o situacions anàlogues a les que vivim avui, el nostre passat més recent

Més informació a: http://premsa.santcugat.cat/?p=14832

Podeu visitar l'apartat web esmentat a: http://www.santcugat.cat/web/que-es-conserva-a-larxiu

I l'apartat web de l'arxiu en general: http://www.santcugat.cat/web/arxiu