Projecte de termohigròmetres amb tecnologia sense fil per als dipòsits dels Arxius Municipals de la XAM

La Xarxa d’Arxius Municipals impulsa i manté el compromís amb la conservació del patrimoni documental.

Des del 2004, la Xarxa d’Arxius Municipals dona suport als Arxius Municipals en la compra de termohigròmetres per al control de la temperatura i humitat relativa dels dipòsits dels seus arxius. La instal·lació d’aquests aparells permet obtenir registres de les dades climàtiques bàsiques i vetllar per la conservació de la documentació.

Al 2016 s’ha iniciat un nou projecte centrat en els Arxius Municipals que formen part del Programa de Manteniment. El projecte suposa la instal·lació de termohigròmetres amb tecnologia sense fil que permeten el control de les dades a traves d’internet. Amb aquest nous aparells millora el servei i les prestacions en el control de les dades climàtiques dels dipòsits. Però sobretot, reporta immediatesa en la resposta davant qualsevol incidència que alteri les dades climàtiques.