Aprovació TADs Grup Policia Local de la CNAATD

Bon dia,

Avui ha tingut lloc el plenari de la CNAATD amb l’ordre del dia que incloïa la proposta final de TADs del grup. A falta de l'aprovació de l'acta i oficialització final, comentar-vos ja que ens han aprovat les actualitzacions i les noves TAAD proposades pel grup de Policia Local, format per diversos membres de la Xarxa d'Arxius Municipals. Així doncs, amb això, es dóna per tancat el grup.

Com a resultat del treball del grup, s'han:

Actualitzat les TAD següents (pendents de publicació les actualitzacions):

 • TAD 17
 • TAD 34
 • TAD 123
 • TAD 387
 • TAD 527
 • TAD 528
 • TAD 529
 • TAD 611
 • TAD 612

Creat noves TAD (encara pendents les noves de publicació):

 • Full informació d’accidents
 • Documents de planificació, control i informació de l'activitat diària de la policia local
 • Llibre de registre d’objectes perduts
 • Gestió de troballes
 • Gestió de les identificacions de persones en dependències policials
 • Llibre de registre d’identificacions
 • Registre i custòdia de detinguts
 • Registre i custòdia de menors detinguts
 • Registre de telefonemes
 • Permisos d’armes de quarta categoria

En total, 19 TADs aprovades (9 actualitzacions i 10 noves TAD).

Moltes gràcies per la feina i paciència, tant dels membres del grup, com de la Xarxa d’Arxius Municipals per la cessió d’espais (virtuals i físics).

Salut!

Francesc Giménez Martín

Coordinador del grup

1 comentari

Carrillo Morales, Susana

Bona feina i gràcies per la informació.

Susana Carrillo