Canyelles digitalitza les actes dels plens municipals.

L’Arxiu Municipal de Canyelles està duent a terme tasques de digitalització del seu fons municipal. Aquesta actuació s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. La totalitat del cost d’aquest programa el sufraga la Diputació de Barcelona.

Els treballs consisteixen en digitalitzar totes les actes municipals  des de la més antiga conservada l’any 1852 fins la darrera de l’any 2015. També s’està treballant amb documentació del segle XIX, com els llibres d’amillarament (1848-1879), un copiador de correspondència (1860-1882), i els padrons municipals d’habitants i els fulls padronals (1857-1975).

En total es digitalitzaran unes 15.000 pàgines que s’emmagatzemaran en suport informàtic i es publicaran a Internet els que siguin de lliure accés. La digitalització permetrà la preservació dels documents originals que són de custòdia permanent perquè la consulta es vehicularà a través de les còpies digitals sense haver de manipular els originals.

L’actual projecte de digitalització de la XAM suposa la salvaguarda de tota la documentació conservada anterior al segle XIX de 53 ajuntaments  de la província de Barcelona, garantint la seva preservació física i facilitant-ne la difusió i l’accessibilitat per a investigadors i ciutadania en general.

1
Temes:
Exposicions