Extenem la formació en gestió documental a tot el territori de la província

Durant aquest últim trimestre de l'any, els tècnics arxivers de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona estan duent a terme el curs de formació "Gestió documental i arxius municipals". El curs està adreçat al personal administratiu dels ajuntaments de la província de Barcelona i consta de quatre sessions on es tracten tots els aspectes bàsics de la gestió documental, que d'una manera pràctica i amena, acosta els conceptes d'arxivística i gestió documental a personal no especialitzat en el tema. S'introdueixen temes com l'accés i l'avaluació documental i s'aprofondeix en aspectes com el quadre de classificació, eina bàsica sobre la qual pivota la resta de la gestió documental i que, en els últims anys, ha deixat de ser una eina utilitzada només pels arxivers, per convertir-se en una peça clau de l'administració electrònica.

Aquest any el curs es repetirà en tres edicions: la primera impartida a l'Ajuntament de Sabadell, amb participació de personal d'aquest ajuntament i d'altres de propers, i dues edicions a Barcelona.

El cicle de formació impartit per tècnics de l'OPC el tancarem aquest any amb el curs sobre el quadre de classificació dirigit al personal de suport dels arxius del Programa de Manteniment.