Nova donació a l'arxiu municipal de la Palma de Cervelló

El passat mes de novembre de 2020, la Comunitat de Regants de la Palma de Cervelló va donar a l’arxiu municipal el primer llibre d’actes de l’entitat. Aquest volum recull els plenaris entre 1906 i 1947.

La Comunitat de Regants de la Palma es constitueix l’any 1856. No és fins l'any 1903 que es redacten els seus primers estatuts sota el nom “Comunidad de Regantes del agregado de la Palma” per tal de donar compliment a l’article 228 de la Llei d’Aigües de 13 de juny de 1879. Els membres d’aquesta comunitat disposen de l’aprofitament de l’aigua de la riera de Rafamans per al rec dels seus horts i són els encarregats de les obres derivades.

Amb aquesta donació, l’arxiu municipal enriqueix els seus fons i compleix la seva missió, no només de custodi de la documentació municipal, sinó també d’aquells particulars i entitats que així ho desitgin.

L’arxiu municipal de la Palma de Cervelló forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, amb el suport d’un arxiver itinerant, des de l’any 2017.