L’Arxiu Municipal de Callús rep la donació d’un cartell provinent de la família Font-Gras

L’Arxiu Municipal de Callús, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de 2005, ha rebut la donació del cartell de la Festa Major a la Colònia Antius, per part de la senyora Pilar Sopeña Font-Gras, neta de Gaspar Font-Gras Pladevall, gràcies a la gestió i intermediació del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.

El cartell ens mostra el programa de la Festa Major de la Colònia Antius de Callús, celebrada el 17 i 18 de juliol de 1926. Els esdeveniments de la festa de la colònia van ser promoguts i organitzats per la mateixa empresa: Fabril del Cardoner, SA.

Aquest document té especial rellevància per a la història de Callús perquè permet conèixer com era la vida en les colònies industrials de principis del segle XX durant els dies festius. El cartell ens mostra com gaudien de l’oci i temps lliure els treballadors i demés habitants de la colònia, en aquest cas amb motiu de la Festa Major de la Colònia Antius: cercaviles, concerts, obres de teatre, balls, misses, etc.

Gaspar Font-Gras, avi de Pilar Sopeña Font-Gras (qui ha donat el cartell), era un enginyer natural de Torelló i format a Barcelona que, amb diferents socis, va impulsar la creació de diferents colònies industrials per la conca del Llobregat; la més important de les quals va ser la Colònia Antius, situada al terme municipal de Callús.

Amb aquesta acció, l’Arxiu Municipal de Callús vol continuar la tasca de recuperació, conservació i difusió del patrimoni documental del municipi a través de les donacions de fons que puguin fer els particulars, les entitats i les associacions.