Fotografia sobre la construcció del pont dels Anglesos a Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló), any 1954

El document escollit per la secció Docs XAM Agenda 2030 del mes d’octubre és una fotografia sobre la construcció del pont dels Anglesos a Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló) de l’any 1954. Està relacionat amb l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) Innovació, indústria i infraestructures.

S’ha complementat la fotografia de 1954 amb algunes altres fotografies per veure l’evolució del pont fins a l’actualitat. Veureu que és un pont que amb els gairebé 100 anys d’història ha passat unes quantes vicissituds.

Per veure el document sencer podeu anar a la secció Docs XAM Agenda 2030 a l’ODS Innovació, indústria i infraestructures.