Actualitzem els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Callús

A partir d’avui, ja es troben publicats els instruments de descripció de l’Arxiu Municipal de Callús a la Comunitat Virtual de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona.

Amb aquesta notícia, incorporem a les dades ja publicades anteriorment l’inventari – catàleg del fons municipal custodiat a l’Arxiu Municipal de Callús, amb les unitats de descripció descrites en data octubre de 2022. Des de la fitxa de fons podeu accedir al quadre de classificació i a l’inventari catàleg.

A més, també incorporem els instruments de descripció (quadre de classificació i invenari - catàleg) del fons Ramon Morera, el tractament del qual va finalitzar el mes de gener i actualment es custodia a l’Arxiu Municipal de Callús. El fons recull la història de la persona de Ramón Morera, empresari i polític local, i també altra documentació familiar, especialment de l’educació dels fills.

Disposar dels instruments de descripció és imprescindible per conèixer els contingut dels fons i, d’aquesta manera, poder-hi accedir i consultar-los. Per a més informació, podeu consultar la pàgina de l’Arxiu Municipal de Callús. Aquest arxiu forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de 2005 i rep el suport d’un arxiver itinerant.