L'arxiu municipal de Súria amplia continguts a la pàgina web

Des del passat mes de gener, l’arxiu municipal de Súria ha ampliat i millorat la informació que ofereix a l'espai propi que té al web municipal. Des d’aquesta pàgina es posa a disposició de la ciutadania la informació bàsica sobre els equipaments i els serveis que s’ofereixen. A més a més hi ha diversos enllaços des d’on es poden consultar els fons custodiats a l’arxiu, els seu instruments de descripció i la documentació digitalitzada. Tam,bé es recullen les notícies generades des de l'arxiu i les activitats que s'hi duen a terme.

Amb aquesta iniciativa, l’objectiu és fer més proper l’arxiu municipal al conjunt de la ciutadania i obtenir un espai web dinàmic en constant actualització.