L’Arxiu Municipal d’Olèrdola publica l’inventari del fons Heretat de la Casa Gran de Moja

L’Arxiu Municipal d’Olèrdola, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006, posa a disposició dels interessats l’inventari del fons Heretat de la Casa Gran de Moja. Aquest fons va ingressar a l’Arxiu Municipal a l’octubre de 2021 gràcies a la donació de la seva darrera propietària Jeannine Mestre.

Podeu accedir al mateix a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/wiki/fons-heretat-de-casa-gran-de-moja?x=, on hi trobareu l’Inventari-catàleg.

La documentació el formen 33 unitats de descripció amb una cronologia que va de 1614 fins a l’any 1924. Les referències anteriors a 1868 correspondrien a la propietat del marquesat de Moja i de Cartellà, i a partir d’aquella data correspondria a la nova propietària, Dominga Juera Patxot, vídua de José Vilar i Puig.

El fons inclou una còpia literal demanada el 1902 pel fill de Dominga Juera, Juan Bautista Vilar Juera, de l’escriptura de compra venda realitzada el 1868 on els hereus de confiança de la Marquesa de Moja venen a Dominga Juera Patxot l’heretat anomenada Casa Gran de Moja.

S’ha digitalitzat el plec de documents amb cronologia 1624-1861 que inclou 16 unitats documentals i la còpia realitzada el 1902 de l’escriptura de 1868. Properament es posaran a l’abast dels interessats.