La consulta a l’Arxiu Municipal de Tiana ajuda a datar la pel·lícula Excursió Tiana-Montgat

A l’Arxiu Municipal de Tiana vam rebre una petició de consulta per part de la filmoteca de Catalunya ja que estaven restaurant una pel·lícula titulada Excursió Tiana-Montgat i els calia afinar el tema de la datació. És així com la Clàudia Net i la Maria Hernández van capbussar-se en la documentació que podía parlar directament del tamvia o que, indirectament, els podía aportar dades per a la datació de la pel·lícula. És així, com tenint en compte edificis que es veuen en construcció, o que constaven com a construits, les acostava cada vegada més a la data en qüestió, sense oblidar l’aproximació que ja havien fet a través de mil detalls visuals com la indumentària de la gent, el tipus de paissatge… El cas és que gràcies a les llicències d’obres com la de la casa coneguda com la casa de La Punxa, o el permís sol·licitat pel gerent de Tramvia de Montgat a Tiana Sociedad Civil per a la construcción d’un cobert destinat a cotxera a prop de la central del tramvia, van determinar que el film es va rodar l’estiu de 1917.

L'Ajuntament de Tiana i la filmoteca de Catalunya retornen la vida a aquest film que s’està projectant dins de les activitats de la Festa Major.

Si en vols saber més

https://tiana.cat/pellicula-tramvia/

Aquest Arxiu forma part del Programa de manteniment de la Xarxa d’arxius Municipals (XAM) des del 2012 i rep el suport d’una arxivera itinerant.